Homeknop Homeknop

Wat is Kineto?

Kinderen Interactief Naschools Enthousiast Talentgericht Ontwikkelen

De naam Kineto bevat het hele concept in één woord. De stichting is opgezet vanuit de reformatorische basisschool Eben-Haëzer, en zorgt voor naschoolse activiteiten voor leerlingen van de vestigingen Apeldoorn en Teuge.

Doelstelling

Kineto (beweging) is bedoeld om kinderen samen in een veilige christelijke sfeer hun emotionele, creatieve en sociale vaardigheden te laten ontwikkelen:

  • Weg achter die computer
  • (Sluimerende) talenten en hobbies ontwikkelen: een winst voor je leven
  • Sporten: goed voor je lichaam (dan word je ook niet zo dik) en goed voor je geest
  • Bezig zijn met anderen. Dat werkt positief door in de klas en op school!
  • Spelen, denken en recreëren in een omgeving waar de normen en waarden van de Bijbel met liefde gehanteerd worden.

Doelgroep

Kineto is bedoeld voor leerlingen van de reformatorische basisschool Eben-Haëzer in Apeldoorn èn Teuge. Broertjes en zusjes die op andere scholen zitten zijn ook welkom. In incidentele gevallen kunnen ook kinderen van buiten de school met toestemming van het bestuur van de stichting, aan de activiteiten meedoen.

Locatie

De Eben-Haëzerschool heeft twee locaties. Daar waar mogelijk wordt sport aangeboden in de gymzaal van de betreffende school.

Andere takken van sporten worden op een andere locatie gegeven, vanwege de aard van de sport of de inzetbaarheid van de docenten. De leerlingen van beide locaties zijn hier dan welkom. Het betreft dan met name de sporten scouting, weerbaarheidstraining en schaken.

Opzegging

Tussentijdse opzegging van een sport gaat in met ingang van de nieuwe betaalperiode. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

Nieuws

Aanmelding voor scouting niet meer mogelijk (VOL)

Bekijk hier de flyer van onze activiteiten!
Lees meer!

Contact

© 2015 copyright by Kineto. Ontwerp Jan de Vries Samenstelling Sander Ebbers